A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, és aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”
(Margaret Martle)

A környezeti és egészségnevelés minden fogyatékos tanuló valamint adaptált tanuló nevelésében – a későbbi életvitel kialakítása érdekében – igen hangsúlyos szerepet kap. A fogyatékosság okozta megismerési funkciók sérülései megkívánják úgy a természeti, mint a társadalmi környezet vonatkozásában, hogy ez a nevelési terület is elsajátításra kerüljön.

Iskolatípusunkban nagy segítséget jelent a nem intézményes környezeti nevelést végzőkkel való szoros együttműködés. Ez az együttműködés csatornát nyit a fogyatékos fiatalokat befogadó és teljes emberként elfogadó társadalmi közeg felé. Ez arra ad módot, hogy tanulóink tevékenyen részt vállaljanak a településünk környezetvédelmi munkájában, izoláltságukból kiléphetnek, így a környezetük elfogadja hiányosságaikat, épít az értékekre.

Nálunk a környezeti nevelésnek hagyományai vannak, mely a sérült személyeinkre komplex módon hat, értékeket ismernek meg, értékrendet, érzelmi viszonyulásukat alakítanak, fejlesztik a megismerő képességüket, cselekvési képességeiket aktivizálják és felszínre hozzák a rejtett tartalékokat. Nem a kampányszerűség jellemez bennünket, hanem a folyamatos és tervezett feladatok azok, amelyek szokásrendszerünkbe beépülve, elősegítik a megkívánt magatartásforma kialakulását.

 

Munkaterv

ÖKO Iskola Munkacsoport Munkaterve a 2019/2020-as tanévre

ÖKO Iskola Munkacsoport Munkaterve a 2020/2021-es tanévre

ÖKO Iskola Munkacsoport Munkaterve a 2021/2022-es tanévre

ÖKO Iskola Munkacsoport Munkaterve a 2022/2023-as tanévre

Beszámolók

Beszámoló a 2021/2022-es tanévről

Beszámoló a 2020/2021-es tanévről

Beszámoló a 2018/19-es tanévről

Beszámoló a 2017/18-as tanévről

Beszámoló a 2016/17-es tanévről

 

 

A környezet- és az egészség egymástól el nem választható fogalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről sem, mivel az ember a természet része. Az általa okozott természeti-környezeti szennyeződések károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bízott gyerekeket, hogy a társadalom számára hasznos és környezettudatos felnőttekké váljanak.

 • Iskolánk a környezetegészségi nevelés központja.
 • Az intézmény működtetése környezetkímélő, energiatakarékos.
 • A problémákat a környezet és egészség összefüggésében tárjuk fel.
 • A környezetvédelem és az egészségvédelem mindig a megfelelő súllyal szerepeljen.Környezetünk legyen tanítványaink számára az emberiség közös öröksége, mely minőségének, megőrzése és javítása közös és egyéni kötelesség. A környezeti nevelés az egészségvédelem és az ökológiai egyensúly fenntartásának része, védelméhez minden ember képes hozzájárulni.
Tudatosuljon bennük, hogy a környezet részét képező erőforrásokat előrelátóan és ésszerűen szabad csak felhasználni.

 • A természeti, az épített, a társadalmi környezet fenntarthatósága érdekében szükséges magatartásminták, ismeretek, értékek, életviteli szokások megtanítása, kialakítása.
 • Az öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, örökbe fogadott patak óvása.
 • Kisállatok megfigyelése és gondozása.
 • Gyógynövények megismerése, gyűjtése és felhasználása.
 • A gyakorlati kert adta lehetőségek kihasználása: növények szaporítása, ápolása, gondozása.
 • Közvetlen környezet díszítése, szépítése.
 • Az intézmény minden dolgozója ismerje meg az iskola területén található védett növényeket, állatokat.
 • A dolgozók járjanak elől jó példával a környezetvédelem területén.
 • A tanult ismeretek folyamatos ellenőrzése, a hatékonyság felmérése.

 • Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése.
 • NATURA 2000 ismertetése, elsajátítása.
 • A környezetetika hatékony fejlesztése.
 • Az érzelmi és értelmi környezeti nevelés.
 • Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés.
 • Tolerancia kialakítása.
 • A környezettudatos magatartás és életvitel segítése.
 • Felelősség felébresztése.
 • A családi életre nevelés fejlesztése.
 • Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése.
 • NATURA 2000 területekkel hosszú távú kapcsolat kiépítése.

 

 

 

 

 

 

 • SAM_3365
 • SAM_3399
 • SAM_3401
 • SAM_3404
 • SAM_3436
 • SAM_3447
 • SAM_3455
 • SAM_3460
 • SAM_3467
 • SAM_3526
 • SAM_3529
 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech