A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech

Intézményegység-vezető

 • Mileticsné Valkó Gabriella

Osztályok / osztályfőnökök

9-10. o.
(közismereti évfolyamok)

5 fő

Stikel Ferenc

11. o.
(gyakorlati évfolyam)

7 fő

Földes Edina

12. o.
(gyakorlati évfolyam)

5 fő

Sarok Szilvia

Szakmák

 • Konyhai kisegítő-háztartástan, életvitel

A 2020/2021-es tanév céljai a készségfejlesztő iskolában

A készségfejlesztő iskola célja, hogy az értelmileg akadályozott tanulók tanulmányaik befejeztével viszonylag önálló életet éljenek, legyenek képesek irányítással egyszerű munkafolyamatok elvégzésére, rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel és készségekkel, amelyekkel alkalmazkodni tudnak a családi és munkahelyi közösségekbe. Cél az értelmükben akadályozott fiatalok segítése szocializációjukban, a munkavégzéshez szükséges kötöttségek, munkavégző-képesség, szabályok interiorizált elsajátításában.

A készségfejlesztő iskolai képzés olyan életvezetési ismeretek kialakítását tűzi ki célul, amely a mindennapi élet gyakorlati ismereteinek felhasználásával képessé teszik a tanulókat kiscsoportos lakóotthonokban, családban, napközbeni foglalkoztatással illetve védőmunkahelyi vagy integrált munkahelyi munkával, viszonylag önálló életet élni.

 • A felnőtt élet minőségét befolyásoló kompetenciák kialakítása.
 • Minél teljesebb önállóság biztosítása az életvitel során.
 • Az egyéni haladási ütem, az eltérő képességek figyelembe vétele.
 • Egyéni haladási utak kijelölése, habilitációs és rehabilitációs foglalkozások támogató jellegének megtervezése.
 • A már meglévő képességekre építve, az alapvető kompetenciák kialakítása.

 

A 2020/2021-es tanév feladatai a készségfejlesztő iskolában

A 9. és a 10. évfolyamon: általános és pályaorientációs ismeretek, jártasságok, készségek elsajátíttatása zajlik.

 

Feladatok a 9-10. évfolyamon:

 • a tanulók kommunikációs szintjének fejlesztése;
 • kulturált társalgás, magatartási szokások kialakítása;
 • ismeretek nyújtása a természeti – társadalmi környezetről;
 • egyszerű összefüggések feltárása, ok-okozati kapcsolat felismerése;
 • önismeret kialakítása, elmélyítése;
 • szakmai gyakorlati alapok kialakítása;
 • az általános iskolában megszerzett műveltségi- és praktikus ismeretek bővítése.

 

A 11. és a 12. évfolyamon: készségfejlesztő iskolai kerettanterv alapján egyszerű munkafolyamatok elsajátíttatása zajlik az életkezdéshez és a társadalmi integrációhoz. A gyakorlati évfolyamokon a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítása, és minél önállóbb gyakorlása, praktikus készségek, figyelem, fegyelem, motiváció, pontosság, türelem kialakítása a cél.

 

Feladatok a 11-12. évfolyamon:

 • a kognitív képességek folyamatos szinten tartása, erősítése;
 • az elméleti ismeretek gyakorlatba ágyazott elsajátíttatása;
 • rendszeres, folyamatos munkavégzéshez szükséges személyiségjegyek (figyelem, pontosság, megbízhatóság, kitartás, fegyelem, felelősség, társaik és önmaguk munkájának megbecsülése) fejlesztése, erősítése;
 • egyszerűbb munkafogások elsajátításában, munkafolyamatok végzésében jártasság elérése;
 • erősíteni a tanulókban a harmonikus munkakapcsolat kialakításának képességét;
 • az eszközök, szerszámok rendeltetésszerű használatának megismertetése, elsajátíttatása;
 • a rend iránti igény képességének kialakítása- a rend megteremtése, fenntartása, megóvása tekintetében;
 • a tanulók esztétikai érzékének fejlesztése.
 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech