A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
TÁMOP-3.1.6-11/2-2011-0018
„„EGY-MI-EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT A BÖLCSŐTŐL A MUNKA VILÁGÁBA”
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások
fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése.

Cél, hogy a megvalósítás során beépítsük az EGYMI-re vonatkozó egységes standardokat, a helyi, területi igényeket figyelembe vevő, megfelelő minőségi és mértékű kapacitással rendelkező szolgáltatási rendszert-szak- és szakmai szolgáltatásokat- építsünk ki. Komplex szolgáltatásokat nyújtsunk és hálózatot építsünk.

  • További cél, hogy az együttnevelést támogató szolgáltatások épüljenek be a pedagógiai gyakorlatba, mely lehetővé teszi, hogy az SNI gyermekek lehetőség szerint lakóhelyükön, vagy közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat;
  • hogy pedagógusaink felkészültek legyenek a szolgáltatások nyújtására, más szerepeikre, az együttnevelés korszerű eszközrendszerének elterjesztésére.
  • Az intézmény szervezete alakuljon át, amelyben a szolgáltatói szerepnek adekvát rendszere legyen, és amely a működési feltételeknek így is minőségileg meg tud felelni.

Célunk az együttműködés a TÁMOP 3.1.1 és TÁMOP 3.2.2 programjaival, és a részvétel a kiemelt projekt és a térségi együttműködési program szolgáltatásaiban és azok elterjesztésében.

 

Többcélú intézményként, képzett szakembereinkkel (34 fő), nyújtunk szolgáltatásokat partnereinknek, melyekkel segítjük a SNI tanulók sikeres inklúzióját. A projekt során együttműködünk 13 intézménnyel, bölcsődétől a középiskoláig.

0-24 éves korig szolgáltatunk. Terápiáinkat bővítjük. Utazó tanári hálózat működtetésével, szak- és szakmai szolgáltatások nyújtásával elősegítjük elsősorban a középiskolás SNI tanulók individuális fejlesztését.

Partnereinkkel együtt 10 képzésen veszünk részt. A tanfolyamok elvégzéséről kiadásra kerül 114 db tanúsítvány.

Szülősegítő klubot működtetünk, és közös képzést szervezünk szabadidős és közösségi programokkal együtt.

Eszközbeszerzésre fordítunk közel 12.000.000 Ft-ot, kialakítjuk a kölcsönzés és a szolgáltatás rendjét, az eszközhasználat módszertani leírásait, ajánlásait, kidolgozzuk az 5 típusú eszközcsoport kölcsönzési protokollját.

 

A projekt tevékenységei

Utazó gyógypedagógiai szolgáltatás - PILOT: A menedzsment kialakítja a teljes körű dokumentációt, megismerteti az utazó tanárokkal. Folyamatosan begyűjti az adatokat, összesíti azokat, kimutatásokat készít. A folyamatos nyomonkövetés után értékeljük a szolgáltatást. 20 gyógypedagógust készítünk fel képzéssel az utazó tanári szerepre. Utazóink a vásárolt speciális eszközöket használják, ajánlják az integráló pedagógusoknak is.

Szakmai szolgáltatás: Az együttműködő partnereink számára tanácsadást nyújtunk, melynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése, terjesztése az inkluzív nevelés érdekében. Segítjük jó gyakorlatok átvételét, adaptációját, az intézményszintű specialitások kidolgozását az intézményekben. Segítjük őket szakértők bevonásával a tanügyigazgatási dokumentációjuk SNI szempontú elkészítésében, módosításában, tantestületi tájékoztatót tartunk.

Érzékenyítő képzést szervezünk 60 órában, melynek során megismerkednek az SNI elméleti és gyakorlati vonatkozásaival, szemléletük formálódik.

Szakszolgálat: A korai intervenció feltételeinek kialakítása-meglévő helyiség kialakítása, eszközök beszerzése-mellett- 10 gyógypedagógust készítünk fel képzéssel az intervenció elméletére és gyakorlatára. Ezenkívül 3 gyógypedagógus vesz részt továbbképzésen a „gyógypedagógiai tanácsadás, mint a korai intervenció része” témában. 2 gyógypedagógus újabb terápiát tanul, mellyel bővül a szolgáltatások köre.

A szakszolgálati tevékenységeink: gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás; logopédiai ellátás, fejlesztő felkészítés, gyógytestnevelés, terápiák: alapozó-, állatasszisztált- (kutyaterápia, gyógylovaglás), szenzoros integrációs terápia; gyógytorna.

Képzési programok-képzők képzése: Több tervezett képzésünk arra irányul, hogy a szakembereinket felkészítsük a megváltozott szerepre annak érdekében, hogy facilitátorként, moderátorként, csoportvezetőként, szolgáltatóként jól tudjanak együttműködni a partnereinkkel, minőségi szolgáltatást nyújtsanak (képzők képzése). Közvetlenül a szolgáltatások nyújtásában nem szereplő kollégáinkat is megismertetjük az EGYMI-vé válás feltételeivel, a standarddal. A szolgáltatói szerepet vállalók még részletesebben ismerik meg az EGYMI standart műhelymunka keretében. Felkészítünk 15 pedagógust a moderátori, csoportvezetői szerepekre képzés formájában. Az intézményirányítás szereplői számára Blendid learning típusú képzést szervezünk, amely felkészíti őket az együttnevelési szolgáltatások nyújtására és fogadására.

A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia témaköre, ennek „kezelése” napi problémaként jelenik meg főleg a középiskolákban, ezért leginkább az ő pedagógusaik számára egy 30 órás akkreditált képzést szervezünk 10 fő számára.

Pedagógiai módszertanok kidolgozása: Az egyéni fejlesztési és átvezetési tervek készítésére és alkalmazására 15 pedagógust készítünk fel képzésen, mely érinti a HH, HHH, SNI, tehetséges gyerekek körét. A kiképzett pedagógusokból team-ek alakulnak, melyek műhelymunkával elkészítenek 5 egyéni fejlesztési terv és 5 egyéni átvezetési terv modellt.

Saját továbbképzési programot dolgozunk ki és akkreditáltatunk a középiskolás SNI tanulók együttnevelésének támogatása témában, melyhez igénybe veszünk külső tanácsadót is. A képzők képzői képzésen 5 főt készítünk fel.

Tartósan beteg tanulók oktatásának megszervezése: Feladatunk az együttműködés kialakítása kórházpedagógiai szakemberrel, a jelzőrendszer kidolgozása, együttműködés kialakítása a tanuló anyaiskolájával és a tanuló fejlesztése az utazó tanárok által.

Speciális eszközök használatát támogató szolgáltatások kialakítása és nyújtása: 10 gyógypedagógust készítünk fel Blendid learning képzéssel az eszközök kölcsönzési protokolljának kialakítására, majd ők műhelymunka keretében készítik fel az öt eszközcsoport használatára a családtagokat, pedagógusokat; egyéni szolgáltatási portfoliókat ajánlanak, helyszíni tanácsadást végeznek. Elkészül az 5 kölcsönzési protokoll. Beszerezzük a speciális eszközöket és kialakítjuk a kölcsönzés rendjét. Elkészítjük a speciális eszköztárat elektronikus és nyomtatott formában.

Szülők bevonása: Az SNI gyermekek fejlesztését a szüleik bevonásával, partneri kapcsolat kialakításával képzeljük el. Fontosnak tartjuk a pedagógusok és a szülők együttműködését, melyek érdekében szülősegítő klubokat szervezünk és egy közös tréninget, a lakóhelyen kívül, közösségi és szabadidős programok szervezése mellett. A szülők bevonására irányuló PILOT program kipróbálása után, összegezzük tapasztalatainkat, értékeljük azokat, és egy jó gyakorlatot dolgozunk ki.

Együttműködés civil szervezettel: A korai intervenciós tevékenység megsegítése érdekében kapcsolatot alakítunk ki civil szervezettel, amely gyakorlattal rendelkezik ebben a témakörben, és képzett kollégáink hospitálnak az adott szervezetnél.

Szakmai műhely: A képzésekhez kapcsolva műhelymunka keretében dolgoznak pedagógusaink, partnereink. Ezek eredménye az egyéni és átvezetési terv modellek, kölcsönzési protokollok.

Saját innováció: A dokumentumainkat módosítjuk. Belső pályázat keretében különböző témákban készülnek tervek, programok, az egyéni fejlesztést és módszertant segítő fejlesztő feladatlapok, diagnosztikus vizsgálatok, fejlesztő feladatlapok.

Eszközbeszerzés: A korai intervenció indításához, a terápiák működéséhez, az utazó tanárok számára és az SNI gyermekek fejlesztéséhez, integrációjához használjuk a beszerzett eszközöket.

Menedzsment, iroda működtetése: Összefogja a programot a teljes folyamatban, és a PDCA használatával gondoskodik a minőségi szolgáltatásokról.

Honlap, film, szórólap készítése: A honlapunkra folyamatosan feltöltjük a pályázattal kapcsolatos anyagokat és filmet és szórólapot készítünk a teljes folyamatról, a szolgáltatásainkról.

Rendezvény szervezése: Az eredményeinket, szolgáltatásainkat szeretnénk bemutatni záró konferenciánkon, a projekt végén.

 

Programunk megvalósításához tanácsadói szolgáltatást kívánunk igénybe venni.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech