A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
KEOP 3.1.3/2F/09-11-2012-0017
A somogyvári Széchenyi-kastély védett történeti kertjének rekonstrukciója

A kastélypark – az ott megrendezésre kerülő programok és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának helyszíneként – az oktatási struktúra szerves részét képezi. A kastély parkjának állapotára, térbeli rendjére a megváltozott használati viszonyok ugyanis erősen kifejtették hatásukat. A növényállomány egyes része elöregedett, fagyönggyel fertőződött és életveszélyessé vált. A franciakertek szabályosságát idéző díszudvarban nagymértékben feltöltésre került, így vízelvezetési hiányosságok mutatkoznak. A halastavakat elválasztó töltéstest és a vízpótló-vízbeeresztő műtárgy meghibásodott, az elmúlt évtizedek fenntartási hiányosságai miatt a feliszapolódás rendkívül nagymértékű. A park útjai ma már csak részben őrzik egykori nyomvonalukat, egy részük teljesen elpusztult. Amennyiben a kastélypark területén tervezett fejlesztések nem valósulnak meg, úgy a balesetveszélyes, elhanyagolt, nem műemlékhez méltó környezet marad fenn, illetve a jelenlegi helyzet további romlása várható. Utóbbi révén az idős fák rohamos pusztulása, tájképi kerti történeti növény-együttesek megszűnése várható néhány éven belül.

A tervezett projekt fő célja a tájképi történeti kert növényszerkezetének, térkapcsolatainak és egyes épített objektumainak visszaállítása, rekonstrukciója.

A tervezett fejlesztés közvetlen céljaként megvalósulhat:

 • A díszudvar rekonstrukciója, jellegzetes stílusjegyeinek helyreállítása, tereprendezéssel, növényrekonstrukciója.
 • A kastélypark növényállományának rekonstrukciója:
  – az elöregedett fák esetleges kidőlése által fennálló balesetveszély megszüntetése,
  – a meglévő idős növényállomány kezelése, rekonstrukciója, új növények telepítése a növényállomány fajokban történő gazdagítására és a parki térszerkezet visszaállítása miatt,
  – beteg fák eltávolításával a növényállomány egészséges egyedeinek megőrzése.
 • A szórt burkolatú kerti utak rekonstrukciója.
 • Tavak rekonstrukciója a meghibásodott elválasztó földtöltés történeti rekonstrukciójával, a megfelelő vízellátás biztosításával, részleges partrendezéssel.
 • A védett értékek megóvását biztosító egyszerű drótkerítés építése - Ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítása faodúk és növényjelző táblák, valamint a park történetét, értékeit bemutató eszközök, külső display kihelyezése révén. A fejlesztés hozzájárulhat az oktatási intézményben nevelkedő gyengén vagy közepesen sérült, illetve szociálisan rászoruló gyerekek habilitációjának hatékonyságjavításához.

A kastélypark ugyanis nemcsak a természeti környezet élményét adja a gyermekeknek, egészséges és nyugodt környezetet biztosítva a mentális habilitációhoz, hanem a mindennapi életük részét is képezi, környezet- és természetvédelmi oktatások, parkfenntartói tanfolyamok helyszíneként.

Az idős és már menthetetlen, beteg fák kivágásával és a kezelésre érdemes (még megmenthető) fák egészségvédelmi beavatkozásai révén, és jelentősebb újratelepítésekkel, pótlásokkal, a sétányok, valamint a halastavak rekonstrukciójával visszaállítható az ökológiai egyensúly, az eredeti természeti (történeti kerti) környezet. A rekonstrukció hozzájárul az állat-és növénytársulások megújulásához, fejlődéséhez.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech