A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

2023/2024-es tanévben két fő lát el  szociális segítői feladatokat, ezzel is támogatva a hátrányos helyzetű tanulókat, valamint a pedagógus kollégákat segítik a mindennapi munkában.

Elérhetőség:
Cím: 8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4.
Telefon: 06-85/340-074

 

Munkatársak

 

Salamonné Vörös Anita – gyermek-és ifjúságvédelmi segítő

Feladatai:

 • Kapcsolatot tart a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal mind a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése, mind pedig a megszüntetése terén.
 • Munkája során segíti, és együttműködik az iskola pedagógusaival.
 • Konkrét feladatai közé tartozik, hogy felkeresse az osztályokat, és tájékoztassa a diákokat arról, hogy milyen problémával, hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel. Szóbeli tájékoztatáson kívül az iskolában jól látható helyen ki kell függesztenie a segítő szervezetek címét és egyéb elérhetőségeit.
 • Abban az esetben, ha valamelyik tanár, szülő vagy diák jelzése alapján arra a következtetésre jut, hogy a tanuló veszélyeztetett, családlátogatást tartunk – pedagógusokkal közösen – a diák otthonában. Gyermekbántalmazás gyanúja, vagy más veszélyeztető körülmény esetén, amely az iskolán belül pedagógiai módszerekkel nem szüntethető meg, köteles kezdeményezni, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot.
 • A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén pedig köteles kezdeményezni, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakhelye szerint illetékes önkormányzatnál rendszeres vagy  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása végett.
 • Nyomon követi a hiányzásokat, ha szükséges akkor beavatkozik ezek csökkentése érdekében.

 

Rimmer Balázs – Óvodai, iskolai szociális segítő

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák, pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus a pedagógusokkal, magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben, pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák, pl. bántalmazás, szülők közötti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 1. Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél: a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 2. Tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és családi élet más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi gondok kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 3. Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen: a szülő, a pedagógus vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 4. Közvetítés tanár-diák, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítőközvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését.
 5. Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról (pedagógiai, pszichés, szociális) jogokról, a szociális rendszer működéséről, segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról, lehetőségekről. Segíti a kapcsolatfelvételt, pl. időpont egyeztetés, nyomtatványok kitöltése.
 6. Közvetítés szolgáltatásokhoz: a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 7. Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család- és gyermekjóléti szolgálathoz.

 

 

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech