A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
DDOP-3.1.1.-09-2009-0011
A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon
általános iskolai részének akadálymentesítése

Pályázat száma DDOP-3.1.1-09-2009-0011
A projekt címe Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon és Diákotthon általános iskolai részének akadálymentesítése
Projekt helyszín 8698 Somogyvár Kaposvári utca 4. (617/1 hrsz.)
Igényelt támogatás 29 630 711,-Ft
Projekt összköltség 31 190 222,-Ft
A projekt megvalósításának
tényleges kezdete és várható
befejezése:

Tényleges kezdet dátuma: 2009.09.02

Záró dátum: 2010.08.31

Projekt rövid összefoglalója A intézmény általános iskolai részének fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére kerül sor az alábbiak szerint: Akadálymentes parkolás biztosítása, a főbejárat akadálymentesítése, akadálymentes belső közlekedés biztosítása vízszintes és függőleges irányban (liftek, rámpák), a kijelölt helyiségek kerekes székes megközelíthetősége, vizesblokkok átalakítása akadálymentessé, infokommunikációs akadálymentesítés (weboldal, indukciós hurok, sávok, táblák).
Megítélt támogatás 29 630 711,-Ft
Elfogadott projekt összköltség 31 190 222,-Ft

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A TELJES PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSULÁSÁRÓL, EREDMÉNYEKRŐL

A Somogy Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,Gyermekotthon és Diákotthon (Somogyvár) általános iskolai részének fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésére került sor 2009.09.02-től a következők szerint:

 • megfelelő akadálymentes parkolók kialakítása,
 • a déli szárny (főbejárat) akadálymentesítése - bejárati nyílászáró átalakítása,
 • nyílászárók cseréje a tantermekben valamint az érintett irodákban,
 • akadálymentes belső közlekedés biztosítása vízszintes és függőleges irányban liftek (személylift ) és rámpák kiépítésével,
 • akadálymentes mosdók kialakítása illetve a meglévők cseréje. A kijelölt helyiségek kerekes székes megközelíthetősége megvalósult.

Mindezek mellett infokommunikációs akadálymentesítés is történt. Anyagában és színében eltérő burkolati vezetősáv elhelyezése, indukciós hurok beépítése, információs és útbaigazító táblák elhelyezése valamint a weboldal akadálymentesítése. A projekt 2010.08.31-én zárult, a vállalt feladatok teljesítése megtörtént.

 

Rövid beszámoló a projekt megvalósulásáról

A projekt előkészítése 2007-ben megkezdődött, elkészült az engedélyezési terv, melyet az Irányító Hatóságnak benyújtottunk. Az Irányító Hatóságnak jogosultsági hiánypótlás keretében megküldtük a tervező nyilatkozatát az intézmény akadálymentesítésének kapcsán felmerült 192.000 Ft tervezési díjról. A többi előkészítéshez kapcsolódó tevékenységek (lift engedélyezési terv, kiviteli tervek, rehabilitációs szakmérnök közreműködése az előkészítésben) folyamatosan zajlottak 2010. februárig.

A projekt támogatói okirata 2009.09.02-án lépett hatályba. Az engedély megérkezését követően azonnal elkezdtük a közbeszerzési eljárás előkészítését. A közbeszerzési eljárást 2010. március 16-án indítottuk meg. Az eljárás eredményes lett és 2010. május 13-án megtörtént a szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel, az ENRAC Energia Racionalizáló és Szolgáltató Kft-vel. A munkaterület átadása az Építési Naplóval dokumentáltan 2010. május 13-án szintén megtörtént. 2010 júliusában jelezte a kivitelező a műszaki tartalom módosítását. A statikus tervező előre nem látható statikai problémák felmerülése miatt a korlátlift elhagyását kérte, melynek következtében a bejáratot át kellett helyezni az épületszárny déli oldalára, ahol a terv szerint épülő személylift előtere és a külső járda azonos szinten van az alagsorban. A bejárat áthelyezése miatt az akadálymentes parkolót is az épület déli oldalán kellett kialakítani. A módosított megoldás elősegíti az épület mellett délre levő tornaterem akadálymentes megközelítését is. A Közreműködő hatóság értesítve lett (változás-bejelentések, szerződésmódosítás), a változásokat tudomásul vették, átvezették a rendszerben.

Az akadálymentesítés fontosabb lépései:

 • megfelelő akadálymentes parkolók kialakítása,
 • a déli szárny (főbejárat) akadálymentesítése - bejárati nyílászáró átalakítása,
 • nyílászárók cseréje a tantermekben valamint az érintett irodákban,
 • akadálymentes belső közlekedés biztosítása vízszintes és függőleges irányban liftek (személylift) és rámpák kiépítésével,
 • akadálymentes mosdók kialakítása illetve a meglévők cseréje. A kijelölt helyiségek kerekes székes megközelíthetősége.
 • infokommunikációs akadálymentesítés.

A vállalt projekttevékenységek és maga a projekt fizikai megvalósítása a projektben vállaltaknak megfelelően befejeződtek, az indikátorok teljesültek, a projektzárás 2010.08.31-én megtörtént.

 

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech