A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

Tanulásban Akadályozott Tagozat

A 2020/2021-es tanév céljai

 • IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása;
 • szakmai ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel és önképzés által;
 • szülők bevonása a pedagógiai munkába;
 • az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése;
 • az értékek megbecsülésére nevelés;
 • környezeti kultúra megismertetése, tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés;
 • családi életre nevelés, tolerancia kialakítása;
 • egészséges életmódra nevelés;
 • a rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően fontos a tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó kollégák számára: a tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés megelőzésének érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, valamint ha valaki bármilyen módon kapcsolatba került fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, illetve ha saját magán vagy bármelyik családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre utaló tüneteket, akkor mi a teendő
 • munkára és életre nevelés;
 • az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében, a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése;
 • pedagógiai eszköztárunk fejlesztése: „Egymástól tanulni” – ismeret- és tapasztalatcsere: alkalmazott módszerek, egyes esetek ismertetése, bemutató órák, óralátogatások által.
 • Fontos számunkra egymás munkájának megismerése, az egymástól tanulás, az új kollégák beilleszkedésének, szakmai kibontakozásának segítése. Ennek érdekében óralátogatásra, hospitálásra adunk lehetőséget, módszertani megbeszéléseket tartunk.
 • Fontos számunkra a következő gyógypedagógus generáció segítése, nevelése, felkészítése ennek a hivatásnak a szépségeire, nehézségeire. Így tevékeny és aktív szerepet vállalunk a gyógypedagógus hallgatók szakmai képzésében a hospitálások és tanítási gyakorlatok biztosításával.
 • Kiemelt célunk a szokások, normák rögzítése, betartatása, az értékközvetítés, személyes példaadás, hiszen a gyerekek életéből gyakran hiányzik a rendszer, követhető minta.

2020/2021-es tanév feladatai

 • Tanmenetek elkészítése, naplók pontos, precíz vezetése.
 • A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása.
 • Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése.
 • Az egészséges életmódra való nevelés.
 • A rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően fontos a tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó kollégák számára.
  – A tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés megelőzésének érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, valamint ha valaki bármilyen módon kapcsolatba került fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, illetve ha saját magán vagy bármelyik családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre utaló tüneteket, akkor mi a teendő.
 • A tanulók sikeres pályaválasztásának előkészítése, a jelentkezési lapok pontos kitöltése.
 • Igazolt és igazolatlan hiányzások számának csökkentése.
 • Osztályok előtti folyosók dekorálása.
 • Az oktató-nevelő munka során felmerülő problémák közös elemzése, tapasztalatok hasznosítása.
 • Komplex tanulmányi versenyre való folyamatos felkészülés.
 • Minősítés előtt álló munkatársak felkészülésének segítése a minősítési eljárásra.
 • Szülőkkel való hatékony kapcsolattartás.
 • Szülői értekezletek, családlátogatások szervezése, lebonyolítása.
 • A Szülői Munkaközösség munkájának segítése.
 • Iskolai dokumentumok átnézése, kiegészítése.
 • Alkotó műhely létrehozása.
 • Pályakezdő és új kollégák mentorálása.
 • Gyógypedagógus hallgatók mentorálása
 • Részvétel a pályázatok megírásában.
 • Szupervízió.
 • Input-output vizsgálat.
 • Egységes nevelési elvek alkalmazása.
 • Javaslattétel továbbképzésekre.
 • A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és team munka során a tapasztalatok átadása.
 • Környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
 • Mindennapi testedzés.
 • Nyílt hét szervezése és lebonyolítása.
 • Iskolai házirend betartatása.
 • Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek biztosítása.
 • Ügyeleti munka hatékonyabbá tétele.
 • Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) való felkészülés.

 

Értelmileg Akadályozott Tagozat

A 2020/2021-es tanév céljai

 • IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása.
 • Szakmai ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel és önképzés által.
 • Szülők bevonása a pedagógiai munkába.
 • Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése.
 • Az értékek megbecsülésére nevelés.
 • Környezeti kultúra megismertetése, tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés.
 • Egészséges életmódra nevelés.
 • Valós munkatapasztalások.
 • Munkapiacra való integráció, híd szerepe.
 • Szociális beillesztés, a megfelelő modellnyújtás.
 • Az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében.
 • Pedagógiai eszköztárunk fejlesztése.
 • Tapasztalatcsere: alkalmazott módszerek, egyes esetek ismertetése.
 • Kortárscsoportok közötti kapcsolat elősegítése.
 • A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása.
 • Kiemelt célunk Somogyvár és környéke természeti értékeinek megismerése.
 • Személyes higiénia növelése.
 • A rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően fontos a tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó kollégák számára.
  – A tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés megelőzésének érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, valamint ha valaki bármilyen módon kapcsolatba került fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, illetve ha saját magán vagy bármelyik családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre utaló tüneteket, akkor mi a teendő.

2021-es tanév feladatai

 • Tanmenetek elkészítése, naplók pontos vezetése.
 • A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása.
 • Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése.
 • Az egészséges életmódra való nevelés.
 • Az oktató-nevelő munka során felmerülő gondok közös elemzése, tapasztalatok hasznosítása
 • Minősítés előtt álló munkatárs felkészülésének segítése a minősítési eljárásra.
 • Szülői értekezletek, családlátogatások szervezése, lebonyolítása.
 • A Szülői Munkaközösség munkájának segítése.
 • Iskolai dokumentáció átnézése, kiegészítése.
 • Egységes nevelési elvek alkalmazása.
 • A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és közös munka során a tapasztalatok átadása.
 • Környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
 • Mindennapi testedzés.
 • Nyílt nap szervezése és lebonyolítása.
 • Iskolai házirend betartatása.
 • Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek biztosítása.
 • Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre való felkészülés.
 • A rendkívüli koronavírus fertőzés miatt kialakult helyzetben kiemelkedően fontos a tájékoztatás és a megelőzés a gyerekek, a szülők és az iskolában dolgozó kollégák számára.
  – A tájékoztató részletes információval szolgál a diákoknak, a szülőknek és az intézmény pedagógusainak, dolgozóinak arról, hogy mi a teendő a fertőzés megelőzésének érdekében, milyen óvintézkedésekkel lehet azt elkerülni, valamint ha valaki bármilyen módon kapcsolatba került fertőzött személlyel itthon vagy külföldi tartózkodása során, illetve ha saját magán vagy bármelyik családtagján, ismerősén felfedezi a fertőzésre utaló tüneteket, akkor mi a teendő.
 • IMG_5152
 • IMG_5153
 • IMG_5154
 • IMG_5155
 • IMG_5159
 • IMG_5161
 • IMG_5163
 • IMG_5164
 • IMG_5165
 • IMG_5170
 • IMG_5183
 • P1060555
 • P1060561
 • P1060569
 • P1060576
 • PICT0013
 • PICT0025
 • S1010007
 • S2540143
 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech