A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

Ehhez az engedélyt megkapta és megbízták az intézmény létrehozásával. Az engedélyek beszerzése, a berendezések és a dolgozók összegyűjtése után a volt Széchenyi kastély Állami Fiú Foglalkoztató Intézet lett.

A kastély a hozzátartozó állattartásra alkalmas melléképületekkel – lóistálló, tehénistálló, sertés- és baromfiólak – egy 23 ha 7235 m2-es parkban, amelyhez egy 5 ha 6006 m2-es erdő és halastó, továbbá 22 ha 1348 m2 szántóföld és 2 ha 7235 m2 kertészet és egy lakóház is tartozott a faluban – az intézet tulajdona lett.

Az anyakönyvi bejegyzés szerint 1946. november 4-én érkezett az első tanuló. Az Állami Fiú Foglalkoztató Intézetben szakmai jellegű képzés folyt, helyi gyakorlati helyekkel az elemi iskolát végzett, szakmát szerezni nem tudók részére. A gazdasági és foglalkoztató intézet célkitűzése a munkára nevelés volt, melyet folyamatos munkáltatással kívánt elérni. A tanulók többsége 22-24 éves koráig maradt az intézetben. Létszámuk 30-40 fő volt.

A társadalmi fejlődés új igényeket, szükségleteket hozott létre. Megnőtt az igény a fogyatékosok szegregált, szakszerű oktatására, nevelésére.

A kastély rekonstrukciós tervét 1959-ben készítették el, az építkezés 1962-ben fejeződött be. Ekkor épült a kastélyépület déli szárnya, melyben 10 tantermes iskola és ebédlő kapott helyet, másutt a 200 férőhelyes diákotthon az egészségház, a szolgálati lakások, a mosoda, a kazánház. Felújították a vízvezetékrendszert és a fűtéshálózatot is. Az épületetek közötti forgalom lebonyolítására aszfaltburkolatú utakat építettek.

1962-től enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos fiúkat oktató-nevelő iskola és diákotthonként működött, fokozatosan növekvő tanulólétszámmal.

1978-tól értelmi sérült lányokat is fogadott az intézmény, ezáltal koedukálttá vált az iskola. A lányok fogadása belső átalakítással, átszervezéssel megoldható volt.

A 70-80-as években a tanulólétszám 300-330 fő körül mozgott. A tanulók harmada állami gondozott volt.

A létszámhoz viszonyítva a tantermek száma kevés volt. A tanítást csak délelőtti és délutáni tanítással lehetett megoldani. 1989-től átszervezésekkel, szükségtantermek kialakításával sikerült elérni, hogy mindenki délelőtt járhatott iskolába, és a délutáni tanórákat saját tantermükben tarthatták az osztályok.

1993. szeptember 1-jén speciális szakiskolai képzéssel bővült iskolánk képzési profilja.

Az 1999/2000-es tanévtől a tanköteles tanulók számára 9. és 10. évfolyamok kerültek bevezetésre, melyekben jelenleg is az iskola helyi tanterve szerinti oktatás folyik pályaorientációs és szakmai alapozó programmal. A speciális szakképzés keretében közismereti tárgyak tanulásával, szakmai elméleti ismeretek elsajátításával és szakmai gyakorlati képzéssel bővíthetik tudásukat a 11-12. évfolyamokon.

1997-ben új, korszerű konyha és ebédlő épült.

A 2002-es és 2003-as év folyamán az állami gondoskodásban élő tanulók közül 31-en költöztek át a Somogyváron megvásárolt, felújított, majd családiasan berendezett gyermek- és lakásotthonokba.

A 2003/2004-es tanévtől a 9-10. előkészítő évfolyamok után az értelmileg akadályozott tanulók számára lehetőség nyílik két évfolyamos készségfejlesztő szakiskolai képzésre is a 11-12. évfolyamokon.

A 2004-2005 tanév során világításkorszerűsítés zajlott.

A 2005-2006-os tanévben informatikai labor átadására és fűtéskorszerűsítésre került sor.

A 2007-2008-as tanévben az öreglaki Somogy Megyei Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon tagintézményünkké vált.

Az oktatás megszűnt, a diákok Somogyváron tanulnak tovább, a diákotthon a gyermekotthon és a lakásotthonok továbbra is Öreglakon működnek.

2009/2010-es tanévben az igényeknek megfelelően megkezdtük az intézményben a fejlesztő iskolai képzés alapozását. Szakmai rendezvényeken és tapasztalatcseréken vettünk részt és elkészítettük a fejlesztő iskolai programot. Intézményünk 2010 óta látja el a súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztőiskolai individuális nevelését.

Intézményünkben az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (későbbiekben: EGYMI) megalakulását a TÁMOP 3.1.6.11/2 sz. „EGY-MI Együtt a gyermekekért a bölcsőtől a munka világába” pályázatunk tette lehetővé, 2013 óta alapító okiratunkban is megjelent az EGYMI megalakulása.

Újabb változást hozott az intézmény életében, hogy 2016 áprilisában az oktatás és a szociális ellátás külön vált egymástól, melynek következtében a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság látja el.

2017-ben a jogszabályoknak megfelelően intézményegységek jöttek létre, s kötelező feladatunkká vált az utazó gyógypedagógiai ellátás megszervezése.

 

Jelenlegi az intézmény típusa többcélú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, melyben fejlesztő iskola (súlyosan és halmozottan sérült tanulók számára), általános iskola (tanulásban és értelmileg akadályozott tanulók számára), szakiskola és készségfejlesztő iskola működik. Önálló intézményegységként utazó gyógypedagógusi hálózatot működtetünk a Siófoki Tankerületi Központ területén (a 2017/2018-as tanévtől).

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech