A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
EFOP-3.1.6-16-2017-00039
"Másnak lenni, ugyanúgy élni"
Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása
komplex programmal Somogyváron

A súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek többsége súlyos mozgászavarral is küzd, és gyakran az életkortól függetlenül a fejlődés kezdeti (elemi) szintjét mutatják. A fogyatékos személy funkcióinak és képességeinek harmonikus alakulásához elengedhetetlen a mozgás, hiszen ellenkező esetben a többi funkció sem tud optimálisan fejlődni. Ennek a fontos területnek fejlesztéséhez került kidolgozásra módszertani segédanyag, mely Sándorné Pál Aranka és Kálmánné Gubián Anett gyógypedagógus szakembereink munkája.

A szakmai anyag a három fő fejezetből áll. Az első rész mozgásnevelés kereteit, céljait, fejlesztési területeit, feladatait vázolja fel, bemutatja a nagymozgások formáit és szerepét a fejlesztő iskolás tanulók nevelésében, oktatásában.  Az elméleti kifejtést szakirodalmi hivatkozásokkal támasztják alá.

A második egységben foglalkozástervezetekkel találkozhatunk, melyek egy-egy tematikára épülnek, pl. kirándulás az őszi erdőben, testséma fejlesztő mozgássorok, az állatok mozgásainak utánzása, körjátékok és labdajátékok. A játékos feladatok komplex módon fejlesztik a gyermekek nagymozgásait, gyermekdalok,  mondókák segítségével. A gyakorlatok nemcsak gyermekdalokat, mondókákat ajánl a mozgások végzéséhez, de pontos utasításokat ad azok kivitelezéséhez. A foglalkozások felépítése által biztosított a gyermekek számára, hogy értelmi nívójuknak megfelelően, játékos módon fejlődjenek nagymozgásaik.

Az harmadik részben egy vers-, játék- és mondókagyűjteménnyel találkozunk, amely a súlyosan és halmozottan fejlesztéséhez nyújt segítséget. Ez az anyag a mozgásfejlesztésen túl támogatja a szakembereket a gyermekek, fiatalok egyéb képességeinek (beszéd, zene, ritmus, szociális kompetenciák, stb.) fejlesztésében.

Az információs és kommunikációs technikák a súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek életében és életvezetésében egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert. A tanulóknak kommunikációjukban, a szabadidő eltöltése és a művelődés terén, valamint későbbi életük során egyaránt szükségük lehet különféle kommunikációs eszközökre illetve a modern informatikai és számítástechnikai eszközökre, amelyeknek különösen nagy jelentőségük van az alternatív és augmentatív kommunikáció (a hiányzó kommunikációs készségek kompenzálása során) terén, a mindennapos helyzetekben való eligazodás, a személyi függetlenség és az önállóság biztosításában, megfelelően biztosított akadálymentesítés.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech