A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
EFOP-3.1.6-16-2017-00039
"Másnak lenni, ugyanúgy élni"
Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása
komplex programmal Somogyváron

Differenciált feladatbankot dolgoztunk ki a pályázat keretén belül, melynek célja, az együttnevelő intézmények és a szegregált iskola SNI tanulóinak fejlesztéséhez egy olyan feladatbank létrehozása, amely hozzájárul az egyes képességterületek hátránykompenzációjához. A feladatbank tizenöt nagy képességterületen, többnyire négy korosztály számára kínál feladat-, illetve gyakorlatsorokat. A feladatbank kidolgozásában 7 gyógypedagógus vett részt. A kifejlesztett anyagokat teszteltük, értékeltük munkánk során; s a véglegesített változatot beépítjük mindennapi fejlesztő munkánkba. A feladatbank digitális formában elérhető az érdeklődők számára.

A feladatbank nagy területei:

 1. Motoros képességek
 2. Orientációs képességek
 3. Érzékelés – észlelés
 4. Figyelem
 5. Emlékezet
 6. Gondolkodás
 7. Matematikai és számolási képességek
 8. Olvasási képesség
 9. Írási- és helyesírási képesség
 10. Beszéd-alaki oldala
 11. Beszéd-tartalmi oldala
 12. Beszédértés, beszédészlelés
 13. Kommunikációs képességek
 14. Szociális kompetenciák
 15. Önismeret, érzelem
 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech