A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
 
EFOP-3.1.6-16-2017-00039
"Másnak lenni, ugyanúgy élni"
Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek esélyeinek javítása
komplex programmal Somogyváron

2018. április 16. és június 8. között Mileticsné Valkó Gabriella, Mihály Margit, Horváth-Jakabfi Anita és Böröcz János vettek részt a  Sindelar – Zsoldos program 2. Tanulási és Magatartási Zavarok Terápiája Iskoláskorban elnevezésű akkreditált, 30 órás pedagógus továbbképzésen, Budapesten.

A 30 órás továbbképzés során módszertani felkészítést kaptak az általános iskola 2-8. osztályos tanulói számára kidolgozott Sindelar-féle kognitív képességfejlesztő program magyar adaptációjának alkalmazására, mely a specifikus (neurogén) tanulási zavarok egy lehetséges terápiás eljárása. A képzés során elsajátították a tanulók egyenetlen képességstruktúrájának feltárási módszereit, azok rendezését. A program a főbb kognitív fejlesztési területek fejlesztésére fókuszál: figyelem, észlelés, emlékezet, intermodális integráció, szerialitás, téri orientáció.

A 18 elméleti, és 12 gyakorlati óra során mélyreható ismereteket szereztek a Sindelar módszer koncepcionális és gyakorlati ismeretrendszeréről, a tréningtervekről és a terápiás tréningprogramról. Elsajátították az előzetes, tartós megfigyelésre épülő, és a fejlesztési tervet kijelölő vizsgálóeljárás, a képességfejlesztési folyamat, valamint a fejlesztés hatékonyságát ellenőrző kontrollvizsgálat módszertanát.

A tanúsítvány megszerzésének feltétele egy esetbemutató záródolgozat elkészítése volt, melynek tárgya egy érintett iskolás gyermek kognitív tanulási képességprofiljának elemzése, fejlesztési folyamatának megtervezése. A projektmunkáikról a záró konzultáció során szóbeli értékelést kaptak, valamint alkalmuk adódott a Tréningprogrammal kapcsolatos konzultációra, személyes tanácsadásra is.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech