A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech


A gyakorlatok nem egyszerűen a gyermek mozgáskoordinációját fejlesztik, hanem "okosítanak", hiszen ép intellektus mellett segít a részképességek fejlesztésében, így komoly segítséget jelent a tanulási problémákkal küzdő gyerekek számára. Feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. 

Intézményünkben a 2008/2009-es tanévben kezdődött meg a gyerekek kutyával történő fejlesztése. A kutyának számos pedagógiai szakterületen kiemelkedő jelentősége van, ha kellő szakértelemmel alkalmazzák. A kutyán keresztül, olyan képességeket és ismereteket lehet hatékonyan erősíteni, amelyek fejlesztése a hagyományos pedagógiai és gyógypedagógiai módszerekkel kevésbé eredményes, vagy csak jóval hosszabb idő alatt valósítható meg. A kutyás terápiánál a hangsúly a kutya motiváló erejében van.

A kutyás terápia motiváló ereje:

 • IMG_5192
 • IMG_5193
 • IMG_5199
 • IMG_5202
 • IMG_5205
 • IMG_5206

Simple Image Gallery Extended

A logopédia a gyógypedagógia egyik ága, amely a beszédhibák kiküszöbölését, javítását tűzi ki célul.
Logopédusunk feladata tanulóink beszéd- és nyelvi fejlettségének, illetve állapotának szűrése, szükség esetén logopédiai vélemény készítése, illetve a logopédiai ellátásra javasolt tanulóink rendszeres és egyéni fejlesztése.

 • al1
 • al2
 • al4
 • al5
 • ayris

Simple Image Gallery Extended

 

Olyan világban élünk ahol a gyerekek egyre jobban távolodnak a valóságos tapasztalatoktól, a valódi játékok, a közvetlen tapasztalás helyett a képernyők képi világában nőnek fel. A modern kor steril környezete már csecsemőkortól fogva egyre kevesebb ingerrel látja el a mozgást és tapintást érzékelő szerveket, a legtöbb ember szinte születése óta szenzoros deprivációban, vagyis alapvető érzékelésnek hiányában szenved.

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech