Honlapunkat fejlesztjük. Régi honlapunk itt elérhető.

Az integrált tanulók különféle testi, érzékszervi, értelmi, beszéd és érzelmi képességekkel érkeznek az óvodákba, iskolákba. Az társadalomba való beilleszkedés megkönnyítése érdekében az egyik legfontosabb feladat, hogy a befogadó óvoda, illetve iskola kezelni tudja a másságból adódó egyéni igényeket, az eltérésekből eredő problémákat, és biztosítsa az egyéni tanulási irányokat, amelyek segítik elkerülni az iskolai kudarcok elszenvedését. Többek között ebben nyújtanak segítséget a többségi pedagógusok számára intézményünk utazó szakemberei.

Az utazó gyógypedagógiai hálózat keretében végzett munka nagy szakmai tudást és hozzáértést, valamint nagyfokú rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, empátiát kíván a szakemberektől. Gyógypedagógusaink szakmai továbbképzéseken, team-megbeszéléseken folyamatosan fejlesztik tudásukat, pedagógusi és humán kompetenciáikat, hogy minél magasabb színvonalon tudják ellátni a rájuk bízott gyermekeket, a szülőkkel és a többségi intézményekkel együttműködve.