A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

Intézményegység-vezető

 •  Borosné Makarész Julianna

Tanulásban Akadályozott Tagozat

Osztályok / osztályfőnökök

1. o.

6 fő

Mihály Margit

2-3. o.

8 fő

Igali Edina

4. o.

8 fő

Gyurákovics Ildikó

5. o.

7 fő

Horváthné Csima Tímea

6. o.

10 fő

Kovács Kinga Klára

7. o.

8 fő

Horváth-Jakabfi Anita

8. a. o.

7 fő

Szamos Noémi

8. b. o.

8 fő

Horváth Zsuzsanna

 

Értelmileg Akadályozott Tagozat

Osztályok / osztályfőnökök

3-5. o.

6 fő

Kisné Kovács Mária

6-8. o.

7 fő

Stikel Ferenc

 

A 2019/2020-as tanév céljai

 • IKT eszközök adta lehetőségek optimálisabb kihasználása;
 • szakmai ismereteink bővítése, tudás-és ismeretbővítés képzéseken való részvétellel és önképzés által;
 • szülők bevonása a pedagógiai munkába;
 • az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése;
 • az értékek megbecsülésére nevelés;
 • környezeti kultúra megismertetése, tapasztalatokon alapuló környezeti nevelés;
 • családi életre nevelés, tolerancia kialakítása;
 • egészséges életmódra nevelés;
 • munkára és életre nevelés;
 •  az együttélés szabályainak betartatása a tanulók körében, a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése;
 • pedagógiai eszköztárunk fejlesztése: „Egymástól tanulni” – ismeret- és tapasztalatcsere: alkalmazott módszerek, egyes esetek ismertetése, bemutató órák, óralátogatások által.
 • Fontos számunkra egymás munkájának megismerése, az egymástól tanulás, az új kollégák beilleszkedésének, szakmai kibontakozásának segítése. Ennek érdekében óralátogatásra, hospitálásra adunk lehetőséget, módszertani megbeszéléseket tartunk.
 • Fontos számunkra a következő gyógypedagógus generáció segítése, nevelése, felkészítése ennek a hivatásnak a szépségeire, nehézségeire. Így tevékeny és aktív szerepet vállalunk a gyógypedagógus hallgatók szakmai képzésében a hospitálások és tanítási gyakorlatok biztosításával.
 • Kiemelt célunk a szokások, normák rögzítése, betartatása, az értékközvetítés, személyes példaadás, hiszen a gyerekek életéből gyakran hiányzik a rendszer, követhető minta.

Fő feladataink a 2019/2020-as tanévben

 • Tanmenetek elkészítése, naplók pontos, precíz vezetése.
 • A tanulók személyiségének fejlesztése, erkölcsi normák megszilárdítása.
 • Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók viselkedés és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztése.
 • Az egészséges életmódra való nevelés.
 • A tanulók sikeres pályaválasztásának előkészítése, a jelentkezési lapok pontos kitöltése.
 • Igazolt és igazolatlan hiányzások számának csökkentése.
 • Osztályok előtti folyosók dekorálása.
 • Az oktató- nevelő munka során felmerülő problémák közös elemzése, tapasztalatok hasznosítása.
 • Komplex tanulmányi versenyre való folyamatos felkészülés.
 • Minősítés előtt álló munkatársak felkészülésének segítése a minősítési eljárásra.
 • Szülőkkel való hatékony kapcsolattartás.
 • Szülői értekezletek, családlátogatások szervezése, lebonyolítása.
 • A Szülői Munkaközösség munkájának segítése.
 • Iskolai dokumentumok átnézése, kiegészítése.
 • Alkotó műhely létrehozása.
 • Pályakezdő és új kollégák mentorálása.
 • Gyógypedagógus hallgatók mentorálása
 • Részvétel a pályázatok megírásában.
 • Szupervízió.
 • Input-output vizsgálat.
 • Egységes nevelési elvek alkalmazása.
 • Javaslattétel továbbképzésekre.
 • A továbbképzéseken elsajátított módszerek alkalmazása, és team munka során a tapasztalatok átadása.
 • Környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése.
 • Mindennapi testedzés.
 • Nyílt hét szervezése és lebonyolítása.
 • Iskolai házirend betartatása.
 • Tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek biztosítása.
 • Ügyeleti munka hatékonyabbá tétele.
 • Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzésre (tanfelügyelet) való felkészülés.
 • IMG_5152
 • IMG_5153
 • IMG_5154
 • IMG_5155
 • IMG_5159
 • IMG_5161
 • IMG_5163
 • IMG_5164
 • IMG_5165
 • IMG_5170
 • IMG_5183
 • P1060555
 • P1060561
 • P1060569
 • P1060576
 • PICT0013
 • PICT0025
 • S1010007
 • S2540143

Simple Image Gallery Extended

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech