A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

Szakiskola célja

Szakiskolánk célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva segítség nyújtása a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez. Képessé tenni a fiatalokat arra, hogy a munkaerőpiacon sikeresek legyenek, valamint társadalmunk rendezett életviteli, eredményesen dolgozó, teljes értékű tagjaivá váljanak.

A célok megvalósítása érdekében kiemelt feladataink

 • Az alapfokon megszerzett tudás szinten tartása, elmélyítése, a mindennapi életben hasznosítható és tovább építhető általános és szakmai ismeretek nyújtása.
 • A tanulók felkészítése a rendszeres munkára, a társadalmi együttélésre, a munkavállalói szerepre.
 • A szakiskola társadalmi kötelezettsége, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem dolgozó emberként a társadalom elfogadott tagjává váljanak.

Szakiskola célja

Szakiskolánk célja, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire támaszkodva segítség nyújtása a szakma tanulásához, a társadalmi beilleszkedéshez, a felnőtt életre felkészüléshez. Képessé tenni a fiatalokat arra, hogy a munkaerőpiacon sikeresek legyenek, valamint társadalmunk rendezett életviteli, eredményesen dolgozó, teljes értékű tagjaivá váljanak.

A célok megvalósítása érdekében kiemelt feladataink

 • Az alapfokon megszerzett tudás szinten tartása, elmélyítése, a mindennapi életben hasznosítható és tovább építhető általános és szakmai ismeretek nyújtása.
 • A tanulók felkészítése a rendszeres munkára, a társadalmi együttélésre, a munkavállalói szerepre.
 • A szakiskola társadalmi kötelezettsége, hogy a tanulók életpályájuk során ne a társadalom leszakadó, gyakran gondoskodásra is szoruló rétegéhez tartozzanak, hanem dolgozó emberként a társadalom elfogadott tagjává váljanak.
 • Lehetővé kell tenni a szakiskolai tanulók számára a korábban kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását, piacképes szakképesítés megszerzését.
 • A szakiskolai gyakorlati képzésnek nagy hangsúlyt kell fektetnie a minél nagyobb cselekvő részvétellel minél több munkafolyamatban való tevékenységre.

Mindezt a tanulók eltérő fejlődéséből következő sajátos igények és lehetőségek kibontakoztatásával, életkori sajátosságok figyelembe vételével, valamint egyéni fejlesztésükkel érjük el.  

Előkészítő szakiskola

Az előkészítő szakiskola 9. E. Évfolyamán folyó képzés elsődleges célja az általános műveltség megszilárdítása, az alapismeretekben mutatkozó hiányok pótlása, az alap- és kulcskompetenciák, valamint a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz szükséges ismeretek, készségek, képességek fejlesztése a megalapozott szakmaválasztás elősegítése. A 9. E.  évfolyamon folyó szakmai alapozó oktatás során a tanulók az általános szakmai ismeretek elsajátítása mellett megismerkednek a kiválasztott szakmacsoport jellemző technológiáival, az itt használt anyagokkal, megismerik a szakmacsoportba tartozó szakképesítéseket, ezáltal segítséget kapnak az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, számukra leginkább megfelelő szakképesítés kiválasztásához.

A 8. osztály befejezése után, a szakiskola szerkezetében a 9. előkészítő osztály elvégzése kötelező.

Szakképző évfolyamok

Intézményünk szakképesítéseire csak azok a tanulók jelentkezhetnek, akik már a szakiskola 9. előkészítő osztályát elvégezték.

A szakképesítések munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása folyik. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A továbblépés feltételei

 • 9/E osztályba lépés feltétele általános iskola 8. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány
 • osztályba lépés feltétele a 9/E (előkészítő osztály) elvégzését igazoló bizonyítvány rész szakképesítések képzési tartalma: 2 év.

Szakiskolánk által nyújtott képzések – tervezett szakmai kimenetek

 • 21 582 01 Szobafestő rész szakképesítés (Építőipar szakmacsoport)
 • 21 543 01 Asztalosipari szerelő rész szakképesítés (Faipar szakmacsoport)
 • 21 622 01 Kerti munkás rész szakképesítés (Mezőgazdaság szakmacsoport)
 • 34 811 04 Szakács szakképesítés (Vendéglátás-turisztika szakmacsoport)
 • 31 811 05 Vendéglátó eladó rész szakképesítés (Vendéglátás-turisztika szakmacsoport)
 • 21 811 01 Konyhai kisegítő rész szakképesítés (Vendéglátás-turisztika szakmacsoport)
 • 21 215 02 Mézeskalács-készítő rész szakképesítés (Élelmiszeripar szakmacsoport)

Tanulói összetétel

A szakiskolában tanulásban akadályozott, 8. illetve 9. e. osztályt végzett tanulók     oktatása, képzése folyik. A képzésbe belépő tanulók nagyon eltérőek képességeik, készségeik fejlettségi szintje tekintetében. A tanulási helyzetet nehezítő tényező: a motiváltság hiánya, a kognitív képességek gyengesége, a személyiség fejlődés alacsonyabb szintje, szociális éretlenség. Jelentős eltérés mutatkozik a tanulók szociokulturális hátterében is, jelentős a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya.

Személyi feltételek

Az iskolában folyó közismereti elméleti oktatást gyógypedagógusok oktatják. A szakmai elméleti tantárgyak oktatásában többségében gyógypedagógusaink vesznek részt, valamennyien rendelkeznek, a törvény által előirt szakképesítéssel.

A szakmai gyakorlati oktatást saját tanműhelyeinkben oldjuk meg; lehetőség szerint külső gyakorlati hely bevonására is törekszünk.

Tárgyi feltételek

A gyakorlati képzés területén a feladatok teljesítéséhez szükséges gépekkel, szerszámokkal, berendezésekkel, a balesetmentes munkavégzéshez szükséges munkavédelmi eszközökkel, védőfelszerelésekkel a gyakorlóhelyek és a belső tanműhelyek rendelkeznek.

A szakmai képzésbe kerülés feltételei

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján, amely az alábbi megállapításokat tartalmazza:

 • enyhe értelmi fogyatékos: BNO F70 vagy
 • középsúlyos értelmi fogyatékos: BNO F71

A felvételhez egészségügyi követelményeknek való megfelelés is szükséges.

 

 

 • DSC_4631
 • DSC_4633
 • DSC_4634
 • DSC_4638
 • DSC_4639
 • DSC_4640
 • DSC_4641
 • DSC_4642
 • DSC_4643
 • DSC_4654
 • DSC_4657
 • DSC_5148
 • DSC_5164
 • DSC_5181

Simple Image Gallery Extended

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech