Honlapunkat fejlesztjük. Régi honlapunk itt elérhető.

A tervezett projekt a somogyvári Széchenyi-kastély környezet- és műemlékvédelmi szempontok alapján egyaránt oltalom alatt álló történeti kertjének rekonstrukciójára irányul, a kastélypark kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállítását célozza.

A projekt gazdája a Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon. Az intézmény a Somogy Megyei Önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv, részben önállóan gazdálkodó szerv. A többcélú intézményben tanulásban, illetve értelmileg akadályozott, értelmi sérült, gyermekek és fiatalok alap- és középfokú oktatása, nevelése folyik diák- és gyermekotthoni ellátással. Az oktatási-nevelési alapfeladatainak ellátása mellett az intézmény végzi a kastélypark gondozását, a szükséges kertészeti feladatok ellátását is.

A kastélypark – az ott megrendezésre kerülő programok és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazásának helyszíneként – az oktatási struktúra szerves részét képezi. A kastély parkjának állapotára, térbeli rendjére a megváltozott használati viszonyok ugyanis erősen kifejtették hatásukat. A növényállomány egyes része elöregedett, fagyönggyel fertőződött és életveszélyessé vált. A franciakertek szabályosságát idéző díszudvarban nagymértékben feltöltésre került, így vízelvezetési hiányosságok mutatkoznak. A halastavakat elválasztó töltéstest és a vízpótló-vízbeeresztő műtárgy meghibásodott, az elmúlt évtizedek fenntartási hiányosságai miatt a feliszapolódás rendkívül nagymértékű. A park útjai ma már csak részben őrzik egykori nyomvonalukat, egy részük teljesen elpusztult. Amennyiben a kastélypark területén tervezett fejlesztések nem valósulnak meg, úgy a balesetveszélyes, elhanyagolt, nem műemlékhez méltó környezet marad fenn, illetve a jelenlegi helyzet további romlása várható. Utóbbi révén az idős fák rohamos pusztulása, tájképi kerti történeti növény-együttesek megszűnése várható néhány éven belül.

A tervezett projekt fő célja a tájképi történeti kert növényszerkezetének, térkapcsolatainak és egyes épített objektumainak visszaállítása, rekonstrukciója.

A tervezett fejlesztés közvetlen céljaként megvalósulhat:

 • A díszudvar rekonstrukciója, jellegzetes stílusjegyeinek helyreállítása, tereprendezéssel, növényrekonstrukciója.
 • A kastélypark növényállományának rekonstrukciója:
  – az elöregedett fák esetleges kidőlése által fennálló balesetveszély megszüntetése,
  – a meglévő idős növényállomány kezelése, rekonstrukciója, új növények telepítése a növényállomány fajokban történő gazdagítására és a parki térszerkezet visszaállítása miatt,
  – beteg fák eltávolításával a növényállomány egészséges egyedeinek megőrzése.
 • A szórt burkolatú kerti utak rekonstrukciója.
 • Tavak rekonstrukciója a meghibásodott elválasztó földtöltés történeti rekonstrukciójával, a megfelelő vízellátás biztosításával, részleges partrendezéssel.
 • A védett értékek megóvását biztosító egyszerű drótkerítés építése - Ismeretterjesztő infrastruktúra kialakítása faodúk és növényjelző táblák, valamint a park történetét, értékeit bemutató eszközök, külső display kihelyezése révén. A fejlesztés hozzájárulhat az oktatási intézményben nevelkedő gyengén vagy közepesen sérült, illetve szociálisan rászoruló gyerekek habilitációjának hatékonyságjavításához.

A kastélypark ugyanis nemcsak a természeti környezet élményét adja a gyermekeknek, egészséges és nyugodt környezetet biztosítva a mentális habilitációhoz, hanem a mindennapi életük részét is képezi, környezet- és természetvédelmi oktatások, parkfenntartói tanfolyamok helyszíneként.

Az idős és már menthetetlen, beteg fák kivágásával és a kezelésre érdemes (még megmenthető) fák egészségvédelmi beavatkozásai révén, és jelentősebb újratelepítésekkel, pótlásokkal, a sétányok, valamint a halastavak rekonstrukciójával visszaállítható az ökológiai egyensúly, az eredeti természeti (történeti kerti) környezet. A rekonstrukció hozzájárul az állat-és növénytársulások megújulásához, fejlődéséhez.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében
Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása kétfordulós pályázatos konstrukció keretében megvalósítandó projektek támogatására

Kódszám: KEOP-3.1.3.


A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg

 

Pályázati felhívás letölthető anyaga itt.

A teljes pályázati anyag megtekinthető itt.

Alkategóriák