A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech
Eszközkölcsönző Terápiák Utazó gyógypedagógusi hálózat Szakiskola Videók Empátia Alapítvány Köszönjük

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át iskolánk alapítványa javára. Empátia Alapítvány, adószám: 18762282-1-14. Köszönjük!

2018/19-es tanévben két fő lát el  szociális segítői feladatokat, ezzel is támogatva a hátrányos helyzetű tanulókat, valamint a pedagógus kollégákat segítik a mindennapi munkában.

Elérhetőség:
Cím: 8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4.
Telefon: 06-85/340-074

 

Munkatársak

 

Salamonné Vörös Anita – gyermek-és ifjúságvédelmi segítő

Feladatai:

 • Kapcsolatot tart  a gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal mind a tanuló veszélyeztetettségének megelőzése , mind pedig a megszüntetése terén.
 • Munkája során segíti, és együttműködik az iskola pedagógusaival.
 • Konkrét feladatai közé tartozik,hogy felkeresse az osztályokat és tájékoztassa a diákokat arról,hogy milyen problémával,hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá,továbbá,hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó intézményt kereshetnek fel.Szóbeli tájékoztatáson kívül az iskolában jól látható helyen ki kell függesztenie  a segítő szervezetek címét, és egyéb elérhetőségeit.
 • Abban az esetben ,ha valamelyik tanár, szülő, vagy diák jelzése alapján arra a következtetésre jut, hogy a tanuló veszélyeztetett , családlátogatást tartunk-pedagógusokkal közösen- a diák otthonában.Gyermekbántalmazás gyanúja ,vagy más veszélyeztető körülmény esetén, amely az iskolán belül, pedagógiai módszerekkel nem szüntethető meg,köteles kezdeményezni,hogy az igazgató értesítse  a gyermekjóléti szolgálatot.
 • A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén, pedig köteles kezdeményezni,hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a tanuló lakhelye szerint illetékes önkormányzatnál rendszeres vagy  rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása végett.
 • Nyomon követi a hiányzásokat, ha szükséges akkor beavatkozik ezek csökkentése érdekében.

 

Rimmer Balázs – Óvodai, iskolai szociális segítő

Milyen problémával lehet a szociális segítőhöz fordulni?

 • Iskolához köthető problémák pl. szorongás,tanulási nehézségek,motiválatlanság,konfliktus a pedagógusokkal,magatartási problémák.
 • Gyermeknevelési kérdésekben pl. önállótlanság, szófogadás kérdése,otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyermek viszonya konfliktusos.
 • Családon belüli problémák pl. bántalmazás,szülők közötti veszekedés, válás, veszteség,anyagi nehézségek, túlzott alkoholfogyasztás, szerhasználat.

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

 1. Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés a tanulóknak,segítségnyújtás a probléma kezelésében, Cél: diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
 2. Tanácsadás a szülőknek a gyermeknevelés és családi éle más problémát okozó területein, iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi gondok kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
 3. Részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen:  a szülő , a pedagógus, vagy mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
 4. Közvetítés tanár-diák,szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítőközvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését
 5. Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról( pedagógiai, pszichés, szociális) ,jogokról, a szociális rendszer működéséről,segítségnyújtás az ügyintézésben, szükség esetén tájékoztatást nyújt a szociális ellátásokról és intézményekről, és az ezekben szokásos eljárásokról,lehetőségekről.Segíti a kapcsolatfelvételt,pl. időpont egyeztetés,nyomtatványok kitöltése.
 6. Közvetítés szolgáltatásokhoz :a probléma jellegétől függően javaslatot tesz a megfelelő intézménnyel való kapcsolatfelvételre, segítséget nyújt a kapcsolat kialakításában.
 7. Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a család-és gyermekjóléti szolgálathoz.

 

 

 
 
 

Kisegítő lehetőségek

A hangszóróra kattintva meghallgatható a kijelölt szöveg. A felolvasó program forrása: GSpeech